Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας,την 28η του μήνα Ιούλιου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30