Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας την 29η του μήνα Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00