Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Κάτω Τιθορέα την 9η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30