Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 5η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30