Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 25η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00