Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 11η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30