Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 18η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30