Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 31η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00