Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας στις 27 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00