Έκτακτη μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 30η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30