Έκτακτη μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει την 15η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00