Έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 11:00 και λήξη την 12:00.