Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Συμβούλου και Αναπληρωτή Προέδρου της Κοινότητας Αμφίκλειας Δημητρίου Βασιλείου.