Έκδοση ψηφίσματος για συμπαράσταση στα αιτήματα των αγροτών.