Είναι προσωπική ευθύνη του καθενός να βάζει τα σκουπίδια εντός των κάδων και όχι τριγύρω τους.