Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 12η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 3:00 μμ.