Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας στις 19/12/2013.