Ειδική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, την 11η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 6:00 μμ.