Δημόσια Διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας (Α΄ΦΑΣΗ : Στρατηγικός Σχεδιασμός)