Δήλωση συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.