Διήμερο Συνέδριο : Συνδυασμένες δράσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου.