ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια υλικών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης”.