Διακήρυξη Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του σχολικού κυλικείου.