Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού «Εξοπλισμός του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης Αμφίκλειας»