Διακήρυξη Ανοικτής Δαδικασίας για την επιλογή αναδόχου έργου : Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας. Μόδι - Αμφίκλεια