Δια περιφοράς Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα με ώρα έναρξης την 09:00 και λήξη την 10:00.