Δια περιφοράς Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 19η Απριλίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη με ώρα έναρξης την 11:00 πμ και λήξη την 13:00 μμ.