Δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 7η Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 10:00 και λήξη την 11:00.