Δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 21η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 10:00 και λήξη την 11:00.