Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 2η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 πμ και λήξη την 13:00 μμ.