Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , την 18η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή με ώρα έναρξης την 9:00 και λήξη την 11:00.