Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 4 Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 10:00 και λήξη την 11:00