Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 2η Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης την 10:00 και λήξη την 11:00.