Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 29η ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 10:00 και λήξη την 11:00.