Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 19η ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης την 10:00 και λήξη την 11:00