Δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 23η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη με ώρα έναρξης την 9:00.