Δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, την 28η Νοεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη