Δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 8η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 10:00 και λήξη την 11:00