Δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 19η Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 10:00 και λήξη την 11:00