Δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση την 4η Νοεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη με ώρα έναρξης την 19:00 και λήξη την 20:00.