Δεύτερη συνεδρίαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής