Δελτίο Τύπου για τους δολωματικούς ψεκασμούς σε ελαιώνες.