Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αριθμός Πρακτικού 1