'Εβδομη συνεδρίαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κ.Τιθορέας.