Απόφαση της 9ης/27.11.2014 έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας