Απόφαση σχετικά με την λειτουργία των Σχολικών μονάδων την Πέμπτη 24-06-2021.