Απόφαση λήψης μέτρων σε μολυσμένη από Ευλογιά εκμετάλλευση αιγοπροβάτων.