Απόφαση ανακήρυξης επιτυχόντων συνδιασμών και υποψηφίων των Δήμοτικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023.