Αποφάσεις της 8ης/19.11.2014 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας.