Αποφάσεις της 6ης / 09.10.2014 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας.